سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2002-10-29

عنوان : ( زخداد التهاب قارچی شکمبه بدنبال تجویز تریمتوپریم و سولفادیازین در گوساله های یک گاوداری شیری )

نویسندگان: غلامرضا محمدی , محسن ملکی , جلال سعادتی , فرامرز هاشمزهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بدنبال تجویز جویز داوری تریمتوپریم و سولفادیازین موارد ی از التهاب قارچی شکمبه در گوساله های شیری مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, التهاب قارچی , گوساله , گاوداری شیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200383,
author = {محمدی, غلامرضا and ملکی, محسن and سعادتی, جلال and هاشمزهی, فرامرز},
title = {زخداد التهاب قارچی شکمبه بدنبال تجویز تریمتوپریم و سولفادیازین در گوساله های یک گاوداری شیری},
booktitle = {سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2002},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {التهاب قارچی ، گوساله ، گاوداری شیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زخداد التهاب قارچی شکمبه بدنبال تجویز تریمتوپریم و سولفادیازین در گوساله های یک گاوداری شیری
%A محمدی, غلامرضا
%A ملکی, محسن
%A سعادتی, جلال
%A هاشمزهی, فرامرز
%J سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2002

[Download]