پانزدهمين كنفرانس بين المللي برق , 2000-11-06

عنوان : ( رهيافتي نو در بهينه سازي توزيع اقتصادي بار در نيروگاه هاي حرارتي ... )

نویسندگان: محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200385,
author = {جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {رهيافتي نو در بهينه سازي توزيع اقتصادي بار در نيروگاه هاي حرارتي ...},
booktitle = {پانزدهمين كنفرانس بين المللي برق},
year = {2000},
keywords = {بهينه سازي - توزيع اقتصادي بار- بهره برداري از سيستمهاي قدرت - الگوريتم گراديان مرتبه اول - روش تكراري},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رهيافتي نو در بهينه سازي توزيع اقتصادي بار در نيروگاه هاي حرارتي ...
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J پانزدهمين كنفرانس بين المللي برق
%D 2000

[Download]