كتابچه خلاصه مقالات بيست و دومين كنگره جهاني بيماريهاي گاو , 2002-07-23

Title : The study on correlation of serum calcium and inorganic phos-phorus values with urine ph in dry cows ( The study on correlation of serum calcium and inorganic phos-phorus values with urine ph in dry cows )

Authors: Hesam A Seifi , Mehrdad Mohri ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200386,
author = {Seifi, Hesam A and Mohri, Mehrdad},
title = {The study on correlation of serum calcium and inorganic phos-phorus values with urine ph in dry cows},
booktitle = {كتابچه خلاصه مقالات بيست و دومين كنگره جهاني بيماريهاي گاو},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T The study on correlation of serum calcium and inorganic phos-phorus values with urine ph in dry cows
%A Seifi, Hesam A
%A Mohri, Mehrdad
%J كتابچه خلاصه مقالات بيست و دومين كنگره جهاني بيماريهاي گاو
%D 2002

[Download]