خلاصه مقالات سومين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران , 2002-10-29

عنوان : ( بررسي همبستگي جيره دوره خشكي و شاخصهاي توليد مثلي در گاوهاي شيري )

نویسندگان: نیما فرزانه , حسام الدین سیفی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200393,
author = {فرزانه, نیما and سیفی, حسام الدین},
title = {بررسي همبستگي جيره دوره خشكي و شاخصهاي توليد مثلي در گاوهاي شيري},
booktitle = {خلاصه مقالات سومين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي همبستگي جيره دوره خشكي و شاخصهاي توليد مثلي در گاوهاي شيري
%A فرزانه, نیما
%A سیفی, حسام الدین
%J خلاصه مقالات سومين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران
%D 2002

[Download]