دوازدهمين كنگره دامپزشكي ايران , 2002-02-12

عنوان : ( ارزش درمانگاهي استفاده از بي حسي اعصاب كف دستي (PDN) بورس استخوان ناويكولار (NB) و مفصل بين بند انگش )

نویسندگان: کامران سرداری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200415,
author = {سرداری, کامران},
title = {ارزش درمانگاهي استفاده از بي حسي اعصاب كف دستي (PDN) بورس استخوان ناويكولار (NB) و مفصل بين بند انگش},
booktitle = {دوازدهمين كنگره دامپزشكي ايران},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزش درمانگاهي استفاده از بي حسي اعصاب كف دستي (PDN) بورس استخوان ناويكولار (NB) و مفصل بين بند انگش
%A سرداری, کامران
%J دوازدهمين كنگره دامپزشكي ايران
%D 2002

[Download]