سومين سمپوزيوم جراحي دامپزشكي ايران , 2001-09-23

عنوان : ( بتاآمينوپروپيونيتريل فومارات و تورم اوتار در اسب: ارائه راه حل جديد در آغاز سد نو )

نویسندگان: کامران سرداری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200416,
author = {سرداری, کامران},
title = {بتاآمينوپروپيونيتريل فومارات و تورم اوتار در اسب: ارائه راه حل جديد در آغاز سد نو},
booktitle = {سومين سمپوزيوم جراحي دامپزشكي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بتاآمينوپروپيونيتريل فومارات و تورم اوتار در اسب: ارائه راه حل جديد در آغاز سد نو
%A سرداری, کامران
%J سومين سمپوزيوم جراحي دامپزشكي ايران
%D 2001

[Download]