پژوهش های کاربردی زراعی, سال (2002-3)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای اثرات التیامی اکسید روی و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز )

نویسندگان: داور شاهسونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داروهای موثر در ترمیم ضایعات پوست بدن ماهی.............

کلمات کلیدی

, اکسید روی , فنی توئین, پوست, ماهی, التیام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200419,
author = {شاهسونی, داور},
title = {بررسی مقایسه ای اثرات التیامی اکسید روی و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی},
year = {2002},
month = {March},
issn = { ۲۳۵۸-۴۰۵۸ },
keywords = {اکسید روی - فنی توئین- پوست- ماهی- التیام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای اثرات التیامی اکسید روی و فنی توئین سدیم در ضایعه جلدی ماهی قرمز
%A شاهسونی, داور
%J پژوهش های کاربردی زراعی
%@ ۲۳۵۸-۴۰۵۸
%D 2002

[Download]