پژوهش های کاربردی زراعی, سال (2001-3)

عنوان : ( تعیین برخی شاخص هی خونی ماهیان خاویاری انگشت قد (قره برون و ازون برون) در استان گیلان )

نویسندگان: داور شاهسونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین تابلوی خونی در موجودات دریایی.................

کلمات کلیدی

, سلول , خونی, بچه ماهی, ازون برون, قره برون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200421,
author = {شاهسونی, داور},
title = {تعیین برخی شاخص هی خونی ماهیان خاویاری انگشت قد (قره برون و ازون برون) در استان گیلان},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی},
year = {2001},
month = {March},
issn = { ۲۳۵۸-۴۰۵۸ },
keywords = {سلول - خونی- بچه ماهی- ازون برون- قره برون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین برخی شاخص هی خونی ماهیان خاویاری انگشت قد (قره برون و ازون برون) در استان گیلان
%A شاهسونی, داور
%J پژوهش های کاربردی زراعی
%@ ۲۳۵۸-۴۰۵۸
%D 2001

[Download]