خلاصه مقالات سومين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران , 2002-10-29

عنوان : ( بررسي باليني و اسيب شناسي ماده شوينده انيوني بر بافت ابششي ماهي قرمز )

نویسندگان: داور شاهسونی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200424,
author = {شاهسونی, داور},
title = {بررسي باليني و اسيب شناسي ماده شوينده انيوني بر بافت ابششي ماهي قرمز},
booktitle = {خلاصه مقالات سومين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي باليني و اسيب شناسي ماده شوينده انيوني بر بافت ابششي ماهي قرمز
%A شاهسونی, داور
%J خلاصه مقالات سومين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران
%D 2002

[Download]