دوازدهمين كنگره دامپزشكي ايران , 2002-02-12

عنوان : ( بررسي فون انگلهاي خارجي ماهيان گرمابي پرورشي سد كارده )

نویسندگان: داور شاهسونی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200427,
author = {شاهسونی, داور},
title = {بررسي فون انگلهاي خارجي ماهيان گرمابي پرورشي سد كارده},
booktitle = {دوازدهمين كنگره دامپزشكي ايران},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي فون انگلهاي خارجي ماهيان گرمابي پرورشي سد كارده
%A شاهسونی, داور
%J دوازدهمين كنگره دامپزشكي ايران
%D 2002

[Download]