دوازدهمين كنگره دامپزشكي ايران , 2002-02-12

عنوان : ( بررسي اثرات باليني و اسيب شناسي دود سيگار در ماهي قرمز )

نویسندگان: داور شاهسونی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200428,
author = {شاهسونی, داور},
title = {بررسي اثرات باليني و اسيب شناسي دود سيگار در ماهي قرمز},
booktitle = {دوازدهمين كنگره دامپزشكي ايران},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي اثرات باليني و اسيب شناسي دود سيگار در ماهي قرمز
%A شاهسونی, داور
%J دوازدهمين كنگره دامپزشكي ايران
%D 2002

[Download]