اولين كنگره علوم پايه دامپزشكي ايران , 2000-05-30

عنوان : ( تعيين برخي شاخصهاي خوني ماهي سياه )

نویسندگان: داور شاهسونی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200429,
author = {شاهسونی, داور},
title = {تعيين برخي شاخصهاي خوني ماهي سياه},
booktitle = {اولين كنگره علوم پايه دامپزشكي ايران},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعيين برخي شاخصهاي خوني ماهي سياه
%A شاهسونی, داور
%J اولين كنگره علوم پايه دامپزشكي ايران
%D 2000

[Download]