اولين همايش بهداشت و بيماريهاي ابزيان ايران , 2001-02-13

عنوان : ( اسپلنكتومي و بيهوشي فيزيولوژيك در ماهي قرمز )

نویسندگان: داور شاهسونی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200430,
author = {شاهسونی, داور},
title = {اسپلنكتومي و بيهوشي فيزيولوژيك در ماهي قرمز},
booktitle = {اولين همايش بهداشت و بيماريهاي ابزيان ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اسپلنكتومي و بيهوشي فيزيولوژيك در ماهي قرمز
%A شاهسونی, داور
%J اولين همايش بهداشت و بيماريهاي ابزيان ايران
%D 2001

[Download]