چهارمين كنگره ملي بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان و انسان (زئونوزها) , 2000-04-22

عنوان : ( بيماريهاي مشترك انسان و ماهي )

نویسندگان: داور شاهسونی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200431,
author = {شاهسونی, داور},
title = {بيماريهاي مشترك انسان و ماهي},
booktitle = {چهارمين كنگره ملي بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان و انسان (زئونوزها)},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بيماريهاي مشترك انسان و ماهي
%A شاهسونی, داور
%J چهارمين كنگره ملي بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان و انسان (زئونوزها)
%D 2000

[Download]