سومين كنگره سراسري ميكروبيولوژي ايران , 2000-08-22

عنوان : ( ائروموناس هيدوفيلا از ماهيان زينتي اسكار و نگرشي بر خطر انتقال ان به انسان )

نویسندگان: داور شاهسونی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200432,
author = {شاهسونی, داور},
title = {ائروموناس هيدوفيلا از ماهيان زينتي اسكار و نگرشي بر خطر انتقال ان به انسان},
booktitle = {سومين كنگره سراسري ميكروبيولوژي ايران},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ائروموناس هيدوفيلا از ماهيان زينتي اسكار و نگرشي بر خطر انتقال ان به انسان
%A شاهسونی, داور
%J سومين كنگره سراسري ميكروبيولوژي ايران
%D 2000

[Download]