نهمين كنفرانس زيست شناسي ايران- تهران , 2000-08-15

عنوان : ( شناسايي انگلهاي خانواده كپور ماهيان استخرهاي پرورش ماهي در تعدادي از شهرستانهاي استان خراسان )

نویسندگان: داور شاهسونی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200433,
author = {شاهسونی, داور},
title = {شناسايي انگلهاي خانواده كپور ماهيان استخرهاي پرورش ماهي در تعدادي از شهرستانهاي استان خراسان},
booktitle = {نهمين كنفرانس زيست شناسي ايران- تهران},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسايي انگلهاي خانواده كپور ماهيان استخرهاي پرورش ماهي در تعدادي از شهرستانهاي استان خراسان
%A شاهسونی, داور
%J نهمين كنفرانس زيست شناسي ايران- تهران
%D 2000

[Download]