دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران , 2001-10-09

عنوان : ( بررسي هيستولوژيك كالباسهاي حرارت ديده استان خراسان )

نویسندگان: سعید خان زادی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200434,
author = {خان زادی, سعید},
title = {بررسي هيستولوژيك كالباسهاي حرارت ديده استان خراسان},
booktitle = {دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي هيستولوژيك كالباسهاي حرارت ديده استان خراسان
%A خان زادی, سعید
%J دوازدهمين كنگره ملي صنايع غذايي ايران
%D 2001

[Download]