پژوهش های کاربردی زراعی, سال (2001-3)

عنوان : Bovicola equinnaeus 1758 Insecta Mallophga ) ( اولین گزارش آلودگی اسب به بویکولااکویی از ایران )

نویسندگان: غلامرضا رزمی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

, شپش بویکولا , اسب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200439,
author = {رزمی, غلامرضا},
title = {Bovicola equinnaeus 1758 Insecta Mallophga )},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی},
year = {2001},
month = {March},
issn = { ۲۳۵۸-۴۰۵۸ },
keywords = {شپش بویکولا - اسب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Bovicola equinnaeus 1758 Insecta Mallophga )
%A رزمی, غلامرضا
%J پژوهش های کاربردی زراعی
%@ ۲۳۵۸-۴۰۵۸
%D 2001

[Download]