همایش بیوتکنولوژی و اینده , 2001-02-15

عنوان : ( کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت و ایمنی فرآورده های غذایی )

نویسندگان: محمد محسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتقال میکروارگانیسم های بیماریزا و مسمومیت زا توسط فراورده های غذایی به عنوان یک خطر جدی سلامت جامعه می باشد.

کلمات کلیدی

بیوتکنولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200440,
author = {محسن زاده, محمد},
title = {کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت و ایمنی فرآورده های غذایی},
booktitle = {همایش بیوتکنولوژی و اینده},
year = {2001},
keywords = {بیوتکنولوژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد بیوتکنولوژی در بهداشت و ایمنی فرآورده های غذایی
%A محسن زاده, محمد
%J همایش بیوتکنولوژی و اینده
%D 2001

[Download]