مجموعه مقالات سي و يكمين كنفرانس رياضي كشور , 2000-08-22

عنوان : ( كنترل بهينه مرزي معادلات سهمي گون غير خطي )

نویسندگان: محمدهادی فراهی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200448,
author = {فراهی, محمدهادی},
title = {كنترل بهينه مرزي معادلات سهمي گون غير خطي},
booktitle = {مجموعه مقالات سي و يكمين كنفرانس رياضي كشور},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T كنترل بهينه مرزي معادلات سهمي گون غير خطي
%A فراهی, محمدهادی
%J مجموعه مقالات سي و يكمين كنفرانس رياضي كشور
%D 2000

[Download]