مجموعه مقالات سي و يكمين كنفرانس رياضي كشور , 2000-08-22

Title : new method for solving time optimal control problems ( new method for solving time optimal control problems )

Authors: Mohammad Hadi Farahi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200452,
author = {Farahi, Mohammad Hadi},
title = {new method for solving time optimal control problems},
booktitle = {مجموعه مقالات سي و يكمين كنفرانس رياضي كشور},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T new method for solving time optimal control problems
%A Farahi, Mohammad Hadi
%J مجموعه مقالات سي و يكمين كنفرانس رياضي كشور
%D 2000

[Download]