سومين سمينار بهداشت و بيماريهاي طيور , 2002-04-23

عنوان : ( بررسي ضايعات پاتولوژيك ناشي از آلودگي تجربي با قارچ آسپرژيلوس فوميكا توس در ماكيان )

نویسندگان: محسن ملکی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200461,
author = {ملکی, محسن},
title = {بررسي ضايعات پاتولوژيك ناشي از آلودگي تجربي با قارچ آسپرژيلوس فوميكا توس در ماكيان},
booktitle = {سومين سمينار بهداشت و بيماريهاي طيور},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي ضايعات پاتولوژيك ناشي از آلودگي تجربي با قارچ آسپرژيلوس فوميكا توس در ماكيان
%A ملکی, محسن
%J سومين سمينار بهداشت و بيماريهاي طيور
%D 2002

[Download]