ششمين كنفرانس بين المللي امار ايران , 2002-08-26

عنوان : ( شرايط انتقال خواص قابليت اطميناني )

نویسندگان: جعفر احمدی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

تابع نرخ خطر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200464,
author = {احمدی, جعفر},
title = {شرايط انتقال خواص قابليت اطميناني},
booktitle = {ششمين كنفرانس بين المللي امار ايران},
year = {2002},
keywords = {تابع نرخ خطر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شرايط انتقال خواص قابليت اطميناني
%A احمدی, جعفر
%J ششمين كنفرانس بين المللي امار ايران
%D 2002

[Download]