نهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران , 2001-01-14

عنوان : ( بررسي درمانگاهي، انگل شناسي و هيستوپاتولوژي ليشمانيوز سگ در يك كانون آلوده در شهرستان مشهد )

نویسندگان: سیدابوالقاسم نقیبی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200470,
author = {نقیبی, سیدابوالقاسم},
title = {بررسي درمانگاهي، انگل شناسي و هيستوپاتولوژي ليشمانيوز سگ در يك كانون آلوده در شهرستان مشهد},
booktitle = {نهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي درمانگاهي، انگل شناسي و هيستوپاتولوژي ليشمانيوز سگ در يك كانون آلوده در شهرستان مشهد
%A نقیبی, سیدابوالقاسم
%J نهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
%D 2001

[Download]