دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, سال (2001-3)

عنوان : ( تو ليد و نشر الاينده ها در كوره هاي تونلي سوخت مايع ازمايش و تئوري )

نویسندگان: محمد مقیمان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200475,
author = {مقیمان, محمد},
title = {تو ليد و نشر الاينده ها در كوره هاي تونلي سوخت مايع ازمايش و تئوري},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2001},
month = {March},
issn = {1028-3080},
keywords = {الاينده هاي co-no و دوده- كوره تونلي- احتراق سوخت مايع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تو ليد و نشر الاينده ها در كوره هاي تونلي سوخت مايع ازمايش و تئوري
%A مقیمان, محمد
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2001

[Download]