دوازدهمين كنگره دامپزشكي ايران , 2002-02-12

عنوان : ( كنترل انگلهاي خارجي با استفاده از آنتي ژنهاي حفاظتي )

نویسندگان: غلامرضا هاشمی تبار ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200476,
author = {هاشمی تبار, غلامرضا},
title = {كنترل انگلهاي خارجي با استفاده از آنتي ژنهاي حفاظتي},
booktitle = {دوازدهمين كنگره دامپزشكي ايران},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T كنترل انگلهاي خارجي با استفاده از آنتي ژنهاي حفاظتي
%A هاشمی تبار, غلامرضا
%J دوازدهمين كنگره دامپزشكي ايران
%D 2002

[Download]