نخستين همايش پژوهشي كاربرد مطالعات بيوسيستماتيك جوندگان ايران , 2001-10-24

عنوان : ( Immunocontraception راهي نوين در مبارزه با جوندگان ناقل بيماريها )

نویسندگان: غلامرضا هاشمی تبار ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200478,
author = {هاشمی تبار, غلامرضا},
title = {Immunocontraception راهي نوين در مبارزه با جوندگان ناقل بيماريها},
booktitle = {نخستين همايش پژوهشي كاربرد مطالعات بيوسيستماتيك جوندگان ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Immunocontraception راهي نوين در مبارزه با جوندگان ناقل بيماريها
%A هاشمی تبار, غلامرضا
%J نخستين همايش پژوهشي كاربرد مطالعات بيوسيستماتيك جوندگان ايران
%D 2001

[Download]