مجموعه مقالات هفتمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران , 2002-10-28

عنوان : ( طراحي يك نوع مبادله كن لوله گرمايي و تعيين عوامل موثر در انتقال حرارت و افت فشار بوسيله يك برنامه كا )

نویسندگان: سیدحسین نوعی باغبان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200479,
author = {نوعی باغبان, سیدحسین},
title = {طراحي يك نوع مبادله كن لوله گرمايي و تعيين عوامل موثر در انتقال حرارت و افت فشار بوسيله يك برنامه كا},
booktitle = {مجموعه مقالات هفتمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران},
year = {2002},
keywords = {لوله كرمايي- ترموسيفون- طراحي مبادله كن- روش lmtd; ntu- افت فشار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحي يك نوع مبادله كن لوله گرمايي و تعيين عوامل موثر در انتقال حرارت و افت فشار بوسيله يك برنامه كا
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%J مجموعه مقالات هفتمين كنگره ملي مهندسي شيمي ايران
%D 2002

[Download]