پنجمين كنگره ملي و چهارمين كنگره بين المللي مهندسي شيمي ايران , 2000-04-24

عنوان : ( تجزيه وتحليل اثر بار حرارتي يك لوله گرمايي بدون فتيله(ترموسيفون ) و محاسبه ضريب كلي انتقال حرارت و ج )

نویسندگان: سیدحسین نوعی باغبان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200481,
author = {نوعی باغبان, سیدحسین},
title = {تجزيه وتحليل اثر بار حرارتي يك لوله گرمايي بدون فتيله(ترموسيفون ) و محاسبه ضريب كلي انتقال حرارت و ج},
booktitle = {پنجمين كنگره ملي و چهارمين كنگره بين المللي مهندسي شيمي ايران},
year = {2000},
keywords = {لوله گرمايي- ترموسيفون- ضريب كلي انتقال حرارت- اتلاف حرارت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجزيه وتحليل اثر بار حرارتي يك لوله گرمايي بدون فتيله(ترموسيفون ) و محاسبه ضريب كلي انتقال حرارت و ج
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%J پنجمين كنگره ملي و چهارمين كنگره بين المللي مهندسي شيمي ايران
%D 2000

[Download]