اولين همايش بيوتكنولوژي شمال و شمالغرب كشور , 2001-08-15

عنوان : Random Peptide libary ( واكسيناسيون با استفاده از پپتيدهاي تصادفي(RPL ) كلون شده در فلاژل باكتري Ecoli )

نویسندگان: غلامرضا هاشمی تبار ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200482,
author = {هاشمی تبار, غلامرضا},
title = {Random Peptide libary},
booktitle = {اولين همايش بيوتكنولوژي شمال و شمالغرب كشور},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Random Peptide libary
%A هاشمی تبار, غلامرضا
%J اولين همايش بيوتكنولوژي شمال و شمالغرب كشور
%D 2001

[Download]