پنجمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی ایران , 2000-04-24

عنوان : ( استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی برای تخمین توزیعات انرژی یا اندازه حفره ها در جاذب های ناهمگن )

نویسندگان: اکبر شاهسوند ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200485,
author = {شاهسوند, اکبر},
title = {استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی برای تخمین توزیعات انرژی یا اندازه حفره ها در جاذب های ناهمگن},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی ایران},
year = {2000},
keywords = {جاذبهای ناهمگن- توزیع انرژی- توزیع اندازه حفره ها- ایزوترم لانگمور- معادله فردهولم- رگولاریزاسیون خطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی برای تخمین توزیعات انرژی یا اندازه حفره ها در جاذب های ناهمگن
%A شاهسوند, اکبر
%J پنجمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی ایران
%D 2000

[Download]