دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2002-02-12

عنوان : ( بررسی میزان آلودگی پنیر تازه عرضه شده در شهر مشهد به باکتری بروسلا و تاثیر آن در بهداشت عمومی )

نویسندگان: محمد محسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این بررسی تعیین میزان آلودگی پنیر تازه عرضه شده است.

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200490,
author = {محسن زاده, محمد},
title = {بررسی میزان آلودگی پنیر تازه عرضه شده در شهر مشهد به باکتری بروسلا و تاثیر آن در بهداشت عمومی},
booktitle = {دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2002},
keywords = {پنیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان آلودگی پنیر تازه عرضه شده در شهر مشهد به باکتری بروسلا و تاثیر آن در بهداشت عمومی
%A محسن زاده, محمد
%J دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2002

[Download]