دهمين كنفرانس مهندسي برق ايران , 2002-05-14

عنوان : ( عدد تداخل حلقه بسته (CIN) بعنوان معياري براي زوج بندي در سيستمهاي غير متمركز )

نویسندگان: رجب اصغریان قنادیزدی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200492,
author = {اصغریان قنادیزدی, رجب},
title = {عدد تداخل حلقه بسته (CIN) بعنوان معياري براي زوج بندي در سيستمهاي غير متمركز},
booktitle = {دهمين كنفرانس مهندسي برق ايران},
year = {2002},
keywords = {عدد تداخل حلقه بسته- ارايه بهره نسبي- كنترل غير متمركز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عدد تداخل حلقه بسته (CIN) بعنوان معياري براي زوج بندي در سيستمهاي غير متمركز
%A اصغریان قنادیزدی, رجب
%J دهمين كنفرانس مهندسي برق ايران
%D 2002

[Download]