اولین سمینار کشوری بهداشت مواد غذایی , 2001-02-20

عنوان : ( استفاده از سوماتوتروپین BST در گاوهای شیری و ایمنی شیر و فرآورده های آن )

نویسندگان: محمد محسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سوماتوتروپین یک هورمون طبیعی است که به وسیله غده هیپوفیز گاو تولید می شود.

کلمات کلیدی

, سوماتوتروپین, شیر و فراورده های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200494,
author = {محسن زاده, محمد},
title = {استفاده از سوماتوتروپین BST در گاوهای شیری و ایمنی شیر و فرآورده های آن},
booktitle = {اولین سمینار کشوری بهداشت مواد غذایی},
year = {2001},
keywords = {سوماتوتروپین، شیر و فراورده های آن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از سوماتوتروپین BST در گاوهای شیری و ایمنی شیر و فرآورده های آن
%A محسن زاده, محمد
%J اولین سمینار کشوری بهداشت مواد غذایی
%D 2001

[Download]