كتابچه مقالات ارائه شده در سومين سمپوزيم جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران , 2001-10-09

عنوان : ( بررسي باليني و هيستوپاتولوژيك پيوند اسفنكتر سرپستانك در گاو )

نویسندگان: محسن ملکی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200495,
author = {ملکی, محسن},
title = {بررسي باليني و هيستوپاتولوژيك پيوند اسفنكتر سرپستانك در گاو},
booktitle = {كتابچه مقالات ارائه شده در سومين سمپوزيم جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي باليني و هيستوپاتولوژيك پيوند اسفنكتر سرپستانك در گاو
%A ملکی, محسن
%J كتابچه مقالات ارائه شده در سومين سمپوزيم جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران
%D 2001

[Download]