دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2002-02-12

عنوان : ( بررسی ساختمان آبشش در کپور ماهیان )

نویسندگان: زهره سعادت فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چهار کمان برانشی در هر طرف از سقف تا کف حفره دهانی امتداد دارد. کمان ها توسط استخوان و غضروف پشتیبانی می شوند. فیلامنت ها دارای یک محور غضروفی در مر کز است. سلول های موجود بر روی تیغه های اولیه و ثانویه عبارتند از لنفوسیت ها، سلول موکوسی، کلرید سل، و.........

کلمات کلیدی

, ساختمان آبشش, کپور ماهیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200504,
author = {سعادت فر, زهره},
title = {بررسی ساختمان آبشش در کپور ماهیان},
booktitle = {دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2002},
location = {تهران, برزيل},
keywords = {ساختمان آبشش- کپور ماهیان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ساختمان آبشش در کپور ماهیان
%A سعادت فر, زهره
%J دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2002

[Download]