اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران , 2001-01-20

عنوان : ( استفاده از رنگدانه زرشك بجاي هماتوكسيلين براي رنگ آميزي هاي بافتني )

نویسندگان: زهره سعادت فر ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200505,
author = {سعادت فر, زهره},
title = {استفاده از رنگدانه زرشك بجاي هماتوكسيلين براي رنگ آميزي هاي بافتني},
booktitle = {اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از رنگدانه زرشك بجاي هماتوكسيلين براي رنگ آميزي هاي بافتني
%A سعادت فر, زهره
%J اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران
%D 2001

[Download]