اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران , 2001-01-20

عنوان : ( مطالعه بافت شناسي غده فوق كليوي در شتر يك كوهانه )

نویسندگان: ابوالقاسم نبی پور ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200510,
author = {نبی پور, ابوالقاسم},
title = {مطالعه بافت شناسي غده فوق كليوي در شتر يك كوهانه},
booktitle = {اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه بافت شناسي غده فوق كليوي در شتر يك كوهانه
%A نبی پور, ابوالقاسم
%J اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران
%D 2001

[Download]