هفتمين همايش علوم داروئي , 2000-08-26

عنوان : ( بررسي غلظت و خلوص بعضي از فرآورده هاي تجاري انروفلاكساسين به روش hplc )

نویسندگان: حمیده قدرتی آزادی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200518,
author = {قدرتی آزادی, حمیده},
title = {بررسي غلظت و خلوص بعضي از فرآورده هاي تجاري انروفلاكساسين به روش hplc},
booktitle = {هفتمين همايش علوم داروئي},
year = {2000},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي غلظت و خلوص بعضي از فرآورده هاي تجاري انروفلاكساسين به روش hplc
%A قدرتی آزادی, حمیده
%J هفتمين همايش علوم داروئي
%D 2000

[Download]