مجموعه مقالات اولين همايش سيستم هاي ديناميكي اشوبناك , 2002-02-13

عنوان : ( طراحي كنترلرهاي فازي تطبيقي پايدار در سيستمهاي آشوبگونه جهت رديابي )

نویسندگان: حمید خالوزاده ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200519,
author = {خالوزاده, حمید},
title = {طراحي كنترلرهاي فازي تطبيقي پايدار در سيستمهاي آشوبگونه جهت رديابي},
booktitle = {مجموعه مقالات اولين همايش سيستم هاي ديناميكي اشوبناك},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحي كنترلرهاي فازي تطبيقي پايدار در سيستمهاي آشوبگونه جهت رديابي
%A خالوزاده, حمید
%J مجموعه مقالات اولين همايش سيستم هاي ديناميكي اشوبناك
%D 2002

[Download]