دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, سال (2001-3)

عنوان : ( تجزيه و تحليل توليد آنتروپي در فرآيند انتقال حررت به جريان توسعه يافته آرام با سيال لزج تراكم ناپذير )

نویسندگان: جواد ابوالفضلی اصفهانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200523,
author = {ابوالفضلی اصفهانی, جواد},
title = {تجزيه و تحليل توليد آنتروپي در فرآيند انتقال حررت به جريان توسعه يافته آرام با سيال لزج تراكم ناپذير},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2001},
month = {March},
issn = {1028-3080},
keywords = {انتقال حرارت- توليد آنتروپي- طول بهينه- افت اصطكاكي- افت حرارتي},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجزيه و تحليل توليد آنتروپي در فرآيند انتقال حررت به جريان توسعه يافته آرام با سيال لزج تراكم ناپذير
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2001

[Download]