اولين كنفرانس شكل دهي فلزات و مواد , 2002-05-08

عنوان : ( بررسي تاثير مشخصات الاستومر در كنترل پديده چروكيديگي در صفحات نازك فلزي تحت خمش بر روي تكيه گاه الاس )

نویسندگان: مهران کدخدایان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200526,
author = {کدخدایان, مهران},
title = {بررسي تاثير مشخصات الاستومر در كنترل پديده چروكيديگي در صفحات نازك فلزي تحت خمش بر روي تكيه گاه الاس},
booktitle = {اولين كنفرانس شكل دهي فلزات و مواد},
year = {2002},
keywords = {چروكيدگي - صفحات نازك خمشي - الاستومر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي تاثير مشخصات الاستومر در كنترل پديده چروكيديگي در صفحات نازك فلزي تحت خمش بر روي تكيه گاه الاس
%A کدخدایان, مهران
%J اولين كنفرانس شكل دهي فلزات و مواد
%D 2002

[Download]