مجموعه مقالات اولين كنفرانس ايمن سازي و بهسازي سازه ها , 2002-05-06

عنوان : ( بررسي تاثير نوع و كيفيت ترميم بر رفتار كمانشي صفحه حاوي بريدگي )

نویسندگان: جلیل رضائی پژند ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200528,
author = {رضائی پژند, جلیل},
title = {بررسي تاثير نوع و كيفيت ترميم بر رفتار كمانشي صفحه حاوي بريدگي},
booktitle = {مجموعه مقالات اولين كنفرانس ايمن سازي و بهسازي سازه ها},
year = {2002},
keywords = {مواد مركب- كمانش - تعمير و تقويت - صفحات حاوي برديدگي},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي تاثير نوع و كيفيت ترميم بر رفتار كمانشي صفحه حاوي بريدگي
%A رضائی پژند, جلیل
%J مجموعه مقالات اولين كنفرانس ايمن سازي و بهسازي سازه ها
%D 2002

[Download]