هفتمين كنگره ملي خوردگي , 2001-04-23

عنوان : ( اندازه گيري درجه حرارت بحراني حفره دار شدن فولادهاي زنگ نزن بروش پتانسيل ثابت و متغير و بررسي صافي س )

نویسندگان: محمدهادی مؤید ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200533,
author = {مؤید, محمدهادی},
title = {اندازه گيري درجه حرارت بحراني حفره دار شدن فولادهاي زنگ نزن بروش پتانسيل ثابت و متغير و بررسي صافي س},
booktitle = {هفتمين كنگره ملي خوردگي},
year = {2001},
keywords = {فولادهاي زنگ نزن - دماي بحراني حفره دارشدن - اندازه گيري دماي بحراني حفره دار شدن بروش هاي پتانسيل ثابت و متغير},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندازه گيري درجه حرارت بحراني حفره دار شدن فولادهاي زنگ نزن بروش پتانسيل ثابت و متغير و بررسي صافي س
%A مؤید, محمدهادی
%J هفتمين كنگره ملي خوردگي
%D 2001

[Download]