تربيت اسلامي (6) ويژه اسيب شناسي تربيت ديني , 2001-06-22

عنوان : ( تا ملي در باب تناسب نظام اموزش و پرورش رسمي با تربيت ديني )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200534,
author = {سعیدی رضوانی, محمود},
title = {تا ملي در باب تناسب نظام اموزش و پرورش رسمي با تربيت ديني},
booktitle = {تربيت اسلامي (6) ويژه اسيب شناسي تربيت ديني},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تا ملي در باب تناسب نظام اموزش و پرورش رسمي با تربيت ديني
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J تربيت اسلامي (6) ويژه اسيب شناسي تربيت ديني
%D 2001

[Download]