سمينار بهداشت روان دانشجويان دانشگاه تهران , 2001-03-21

عنوان : ( بررسي مقايسه اي عوامل تنيدگي زاري روزمره و روشهاي مقابله با انها در دانشجويان )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200535,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسي مقايسه اي عوامل تنيدگي زاري روزمره و روشهاي مقابله با انها در دانشجويان},
booktitle = {سمينار بهداشت روان دانشجويان دانشگاه تهران},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي مقايسه اي عوامل تنيدگي زاري روزمره و روشهاي مقابله با انها در دانشجويان
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J سمينار بهداشت روان دانشجويان دانشگاه تهران
%D 2001

[Download]