همايش امام (ره) در خصوص تعليم و تربيت خانواده , 2001-02-26

عنوان : ( ديدگاه امام (ره) به عنوان يك مربي بزرگ در خصوص تعليم و تربيت )

نویسندگان: بهروز مهرام ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200541,
author = {مهرام, بهروز},
title = {ديدگاه امام (ره) به عنوان يك مربي بزرگ در خصوص تعليم و تربيت},
booktitle = {همايش امام (ره) در خصوص تعليم و تربيت خانواده},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ديدگاه امام (ره) به عنوان يك مربي بزرگ در خصوص تعليم و تربيت
%A مهرام, بهروز
%J همايش امام (ره) در خصوص تعليم و تربيت خانواده
%D 2001

[Download]