خلاصه مقالات همايش كاربرد تكنولوژي اموزشي در اموزش عالي كشور , 2001-10-24

عنوان : ( بررسي نظام طراحي برنامه هاي درسي دوره هاي اموزش عالي علمي-كاربردي و ارائه الگوي مناسب )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200542,
author = {سعیدی رضوانی, محمود},
title = {بررسي نظام طراحي برنامه هاي درسي دوره هاي اموزش عالي علمي-كاربردي و ارائه الگوي مناسب},
booktitle = {خلاصه مقالات همايش كاربرد تكنولوژي اموزشي در اموزش عالي كشور},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسي نظام طراحي برنامه هاي درسي دوره هاي اموزش عالي علمي-كاربردي و ارائه الگوي مناسب
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J خلاصه مقالات همايش كاربرد تكنولوژي اموزشي در اموزش عالي كشور
%D 2001

[Download]