تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2000-9)

عنوان : ( روش مشاهده و تحليل علمي در نهج البلاغه )

نویسندگان: سیدحسین فاطمی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:200550,
author = {فاطمی, سیدحسین},
title = {روش مشاهده و تحليل علمي در نهج البلاغه},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2000},
month = {September},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش مشاهده و تحليل علمي در نهج البلاغه
%A فاطمی, سیدحسین
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2000

[Download]