پنجمين كنفرانس زبانشناسي دانشگاه علامه طباطبائي , 2001-03-11

عنوان : ( تفاوتهاي فردي در فرايند ساخت ايده كلي متن از ديدگاه نظريه تعاملي - جبراني استاويچ )

نویسندگان: بهزاد قنسولی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:200552,
author = {قنسولی, بهزاد},
title = {تفاوتهاي فردي در فرايند ساخت ايده كلي متن از ديدگاه نظريه تعاملي - جبراني استاويچ},
booktitle = {پنجمين كنفرانس زبانشناسي دانشگاه علامه طباطبائي},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفاوتهاي فردي در فرايند ساخت ايده كلي متن از ديدگاه نظريه تعاملي - جبراني استاويچ
%A قنسولی, بهزاد
%J پنجمين كنفرانس زبانشناسي دانشگاه علامه طباطبائي
%D 2001

[Download]